Katarzyna Dyczewska-Pecko
Gabinet psychologiczny dla dzieci i młodzieży
Katarzyna Dyczewska-Pecko
O mnie

O mnie

Nazywam się Katarzyna Dyczewska- Pecko i jestem psychologiem specjalizującym się w psychologii dzieci i młodzieży. Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne oraz psychologiczne studia podyplomowe z zakresu wspomagania rozwoju. Uzyskałam międzynarodowe, certyfikowane uprawnienia terapeutyczne Metody Feuersteina-Instrumental Enrichment, które pozwalają na wspomaganie rozwoju dzieci oraz poprawiają ich funkcjonowanie poznawcze.
Jestem również licencjonowanym praktykiem metody Kid's Skills, która wpisuje się w nurt Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Stowarzyszenia
Arise Health logoThe Paak logoOE logo
Usługi

Zakres usług:

 • Konsultacja psychologiczna
 • Konsultacje z rodzicami 
 • Diagnoza sprawności intelektualnej 
 • Diagnoza specyficznych zaburzeń uczenia się
 • Wizyty domowe (oferta jest skierowana tylko do małych dzieci)
 • Terapia Instrumental Enrichment
Terapia

O terapii

Jest to terapia trudności poznawczych (w tym trudności w uczeniu się) metodą Instrumental Enrichment profesora Feuersteina. Jest przeznaczona dla dzieci powyżej 7 roku życia, zajęcia odbywają się przez godzinę- indywidualnie lub w małej grupie, raz w tygodniu.

Terapia IE jest znana w Europie od kilkudziesięciu lat, jest metodą pracy nad trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego. Autorem jest profesor Feuerstein, który wracając do Izraela po II wojnie światowej dostał pod opiekę ogromną grupę dzieci ocalałych z holocaustu. Jego misją było przywrócenie ich społeczeństwu. Prof. Feuerstein stworzył zatem metodę nie tyle uczenia, co raczej aktywizowania potencjału poznawczego.

Podstawową zasadą metody INSTRUMENTAL ENRICHMENT jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego, mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się.

Terapia

Dla kogo przeznaczona jest ta metoda?

Metoda jest adresowana do osób ze zdiagnozowanym:

 • ADD
 • ADHD
 • dysleksją
 • rozwojową
 • dyskalkulią
 • obniżoną sprawnością intelektualną
 • uogólnionymi trudnościami w uczeniu
 • nieharmonijnym rozwojem intelektualnym
 • zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego

INSTRUMENTAL ENRICHMENT (IE) jest terapią stymulująca procesy poznawcze. Reguły myślenia, które ćwiczę z dzieckiem w zadaniach, mają być przenoszone na różne sytuacje szkolne i te spotykane w życiu codziennym. Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż stolikową pracą nad ćwiczeniem pamięci. Program IE nie zakłada uczenia konkretnego materiału, który może zostać łatwo zapomniany. W trakcie zajęć dzieci uczą się budować strategie bardziej efektywnego rozwiązywania zadań i problemów. Program przez kształtowanie myślenia i inteligencji ma wpływ na dziecko jako całość. Nabiera ono samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania. Dziecko wie, jakie strategie uczenia się są dla niego najkorzystniejsze. Zastosowanie metody poprawia funkcjonowanie poznawcze i uczy, jak się uczyć.

INSTRUMENTAL ENRICHMENT opiera się na zasadzie mediowania. Czego dzieci i ich rodzice mogą spodziewać się od terapii? Całego mnóstwa dociekliwych pytań i tyle czasu, ile potrzeba oraz terapeuty, pełniącego rolę opiekuna. Nie mówi się dziecku, co ma zrobić, tylko cały czas zadaje się pytania. Jeśli ma zadanie do wykonania, nie nakazuje się przeczytania polecenia. Mówię: „od czego, jak myślisz, powinieneś zacząć? A dlaczego od tego? Skąd wiesz?” Wciąż pytam i nawet jeśli dziecko udziela dobrych odpowiedzi, pytam o uzasadnienie. Metoda pozwala pokazać dziecku, że myślenie jest fajne, że dobrze jest rozwiązywać problemy, a nauka to fantastyczna przygoda.

Terapia metodą INSTRUMENTAL ENRICHMENT może być stosowana wyłącznie przez certyfikowanych terapeutów https://www.icelp.info/

Certyfikaty

CTSRCTSR

Kontakt

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Gabinet
MM Center Rollingen
1 Rue Belle-Vue, 7516 Mersch
Godziny Pracy
Poniedziałek - Sobota

(Terminy konsultacji będą uzgadniane indywidualnie)
Kontakt
+352 661 708 612